#BonusPerspektid: Fermate, kvantitetstyranni og teoretiske praktiske fag

Perspektid
Perspektid
#BonusPerspektid: Fermate, kvantitetstyranni og teoretiske praktiske fag
Loading
/

Utgangspunktet for episoden: Aftenbladet – Hvor ble de praktiske fagene av?

Ispedd musikalske tegn (notasjon) og deres litterære paralleller: punktum, komma, tankestrek, utropstegn og spørsmålstegn (samt litt ´, ` og ^).

Enjoy!