BonusPerspektid: Forakt, demokrati og politikere

Perspektid
Perspektid
BonusPerspektid: Forakt, demokrati og politikere
Loading
/

«Demokrati er en måte å styre et land på hvor alle kan delta og være med på å bestemme. Selve ordet demokrati betyr folkestyre, altså at makten i et land utgår fra folket.» (kilde)

Vil vi egentlig ha det slik? Hva er konsekvensene av dét? Hva er alternativet, og er alternativet bedre? Bør ikke mennesker med høy moral, nødvendig og riktig kunnskap, solid erfaring og (med)menneskelige evner settes i ledende posisjoner eller skal den som leder sine medborgere utgå av befolkninga? Må vi godta «litt svinn» når politikerne er «vanlige folk» eller skal politikerne «stå litt over» befolkninga?