• Sivilstatus?

Veldig enslig.

  • Er du homofil / heterofil / bifil?

Jeg er glad i mennesker. Kjærlighet er blind. Jeg blir lett glad i mennesker – uavhengig av kjønn – uten at det betyr at jeg vil dele hverdagen min med dem. Med tanke på seksuell legning, synes jeg først og fremst det er viktig å skille det emosjonelle (kjærlighet) fra det seksuelle, siden jeg mener det er to atskilte ting. Det seksuelle er for meg nokså uinteressant i seg selv; det er noe jeg har kommet til at er noe som er en bonus, en slags videreføring av en sterk og nær relasjon mellom to eller flere mennesker når alle involverte ønsker å dele en såpass sterk og intim opplevelse.

Jeg definerer derfor ikke meg selv inn i noen legning. Jeg er et menneske som er glad i andre mennesker. Det seksuelle er uviktig.

  • Hvordan forestilte du deg framtida di da du var liten?

Da jeg var liten håpte jeg at framtida inneholdt mye Lego. Jeg hadde en stor Lego-by, og «drev» på en måte som kanskje sa noe om hva slags framtid jeg ønska meg. Allerede som lite barn var jeg opptatt av hvordan et samfunn bør fungere og hvordan mennesker bør oppføre seg for å få det å fungere. Så kanskje forestilte jeg meg – ubevisst – ei harmonisk framtid der alle føler seg inkludert, der alle er lykkelige og der alle får bidra med seg selv.

Jeg hadde få eller ingen tanker om hva jeg skulle bli. Det var bare viktig med trivsel og inkludering.

Og naturligvis Lego. Etter hvert ble musikk viktig, sammen med ønsket om å bli verdsatt og bekrefta av det motsatte kjønn.

  • Hvordan var det å utdanne seg til å bli lærer siden det ikke gikk så “bra” på skolen?

For meg har det hele tida vært naturlig å bruke egne erfaringer og opplevelser i dette yrket. At jeg mener at jeg har opplevd mobbing… eller kanskje mer presist sagt: at jeg har opplevd hvordan det å være såpass annerledes at man ikke passer eller får lov til å passe inn og at jeg har fått føle både fysisk og psykisk hva det kan gjøre med et menneske, er avgjørende viktig for meg. Det var viktig for meg å bruke og spille på disse erfaringene da jeg utdanna meg til pedagog, og det er fremdeles viktig i min praksis. «På seg selv kjenner man andre» heter det. Jeg vil si at «på seg selv kjenner man andre så lenge man kjenner etter». Nettopp derfor er ens egne erfaringer, opplevelser og følelser så viktige.

Jeg opplevde det derfor som givende å utdanne meg til pedagog nettopp fordi jeg har den livshistorien jeg har. Det har gitt meg inspirasjon og drivkraft til å skape en bedre hverdag for barn og ungdom på vei opp og fram i livet. Jeg vil prøve å gjøre alt jeg kan for at barn og unge skal unngå å havne i den situasjonen jeg har: at jeg ikke vet hvem, hva og hvordan jeg er fordi jeg utsletta det som i sannhet er meg fordi jeg opplevde at den og det jeg var ikke passa inn.

Derfor er inkludering av alle viktig, fordi alle er annerledes – alle er ulike. Det dreier seg ikke om at man er bedre eller dårligere, mer eller mindre. Man er bare annerledes.

  • Hva hadde du gjort om du ikke hadde vært lærer?

Ett eller annet som dreier seg som å hjelpe mennesker og / eller menneskeutvikling.

  • Hvorfor ville du begå selvmord? Hvorfor endra du mening?

Fordi jeg hadde en opplevelse av at det ikke var behov for meg og det jeg har å tilby av kvaliteter; at det ikke var rom for meg og mine evner. Jeg opplevde at det ikke var noe å se fram til, ikke håp om at det var noe bedre i sikte. Da tenkte jeg at jeg like gjerne kunne tre ut av livet, siden det ikke betyr noe fra eller til om jeg var her, på samme måte som man kan ta ut null av likninger siden de ikke betyr noe uansett hvor de står.

Det som gjorde at jeg likevel forble i livet, var et menneske som fikk overbevist meg om at det finnes mennesker som setter pris på og trenger den og det jeg er og står for. At de verdsetter meg selv om de ikke sier det, fordi de kan vise det gjennom handlinger de selv mener at viser dette selv om jeg ikke oppfatter disse handlingene som tegn på verdsettelse og bekreftelse.

  • Hva setter du høyest i livet? (Familie, musikk, deg selv etc.)

Mennesker, åpenhet og inkludering.

  • Hva er din “bucket list”?

Hm. Kvitte meg med gjeld, tjene akkurat nok til livets opphold og ha mest mulig tid til fri disposisjon slik at jeg kan gjøre det jeg synes er mest meningsfylt: hjelpe andre, uttrykke meg på ulike måter og sterke og nære opplevelser av naturen i ulike former og fasonger.

  • Hvis du hadde vunnet 10 millioner i Lotto, hva hadde du brukt pengene på?

Jeg hadde først sørga for at noen venner som sårt trenger det, hadde fått bort noen økonomiske bekymringer som setter livet deres på vent. Rett og slett bidra til at noen venner opplever å få verdigheten tilbake. Så hadde jeg kvitta meg med gjeld, og eventuell innfridd den gjeld foreldre mine måtte ha, før jeg hadde leid meg bopel i Berlin. Til sist hadde jeg gitt mesteparten av gjenværende penger til mennesker som trenger dem mer enn meg.

  • Hva tenker du om at vi har nynorsk på skolen? Er det nødvendig?

Ja! I aller høyeste grad. Alt som utvider mulighetene til å uttrykke seg er viktig og derfor bra. Enten det er musikk, dans, form og farge, kroppsspråk, omsorg, skriftspråk, muntlig språk etc. Alle mennesker har et ekstremt sterkt og grunnleggende behov for å uttrykke seg, å kommunisere med andre. Vi trenger å dele opplevelser, tanker, følelser, idéer og erfaringer med andre. Noen ganger er musikk den beste måten man kan uttrykke seg på, noen ganger er det gjennom å bevege seg på ulike måter (jogging, styrketrening, yoga) mens andre ganger er det gjennom å uttrykke seg skriftlig eller muntlig som er den måten å uttrykke seg på.

Innen skriftlig og muntlig språk har vi flere måter å gjøre uttrykket presist, treffende og relevant på. For at budskapet skal oppleves som mest mulig autentisk, presist og relevant, kan det noen ganger være mest nærliggende og naturlig å uttrykke seg på engelsk, andre ganger på dialekt, andre ganger på nynorsk. Alle språk og dialekter og nyanser av disse har sine helt særegne kvaliteter som gjør at den enkelte opplever dem som spesielt egna til å uttrykke visse typer budskap.

Derfor trenger vi nynorsk. Spørsmålet er vel heller om hvorvidt dagens opplæring og undervisning i nynorsk er hensiktsmessig og optimal. Jeg har mine tvil.

  • Hvis du kunne gjort én ting i livet ditt på ny, hva hadde det vært?

Grått i min farmors begravelse.