Eg er så redd

Så utruleg redd

For å gjere feil

For å seie feil

For at sanninga skal bli – skal komme ut – feil

For at feil skal bli sanninga

For å øydeleggje

Alt

For å miste

Alt

 

Alt eg har

Alt som var

 

Eg vil jo berre seie det eg meiner

Eg vil jo berre gjere det rette

Seie kva eg tenkjer om deg

Gjere alt godt for deg

Berre deg

 

For det er deg –

 

Berre deg