Rex: Faen ta fuckings forpulte religioner! De er alle farlige verktøy. Råtne på rot, og fascistoide i bunn.

Mowgli: Nå er du bare drøy, mann! Dette tar jeg ille opp, på vegne av alle religiøse. Du grer jo alle under samme kam nå!

Rex: Jaha? Hvordan?

Mowgli: Ved å kalle alle religiøse for farlige fascister som er råtne på rot, vel!

Rex: Det er bare dét, vet du, at jeg sa ikke det.

Mowgli: Visst gjorde du! Nå nettopp. Rett foran meg. Jeg hørte det jo med egne ører.

Rex: Da spiller hjernen din deg et gedigent puss. Jeg skiller nemlig mellom religioner og religiøse. Jeg sier at religioner er farlige verktøy, råtne rot og fascistoide i sin natur. Det er stor forskjell på sak og person, og derfor skiller jeg mellom det.

Mowgli: Ja, men… OK. Greit. Fair nok.

Likevel er det jo slik at religiøse kan føle seg krenka fordi religionen deres er så nært knytta til deres identitet. Det er jo vanlig å definere seg som kristen, muslim etc. Altså at religionen er basisen i deres definisjon av seg selv.

Rex: Nei, men faen, da! Det er ingen menneskerett ikke å bli krenka. Bli krenka, tørk tårene og gå videre i verden. Kombinasjonen av religionsfrihet og ytringsfrihet gjør at jeg kan si hva faen jeg vil om din religion så lenge jeg ikke oppfordrer til lovbrudd og farer med trusler.

Mowgli: Ja, men det jo an å vise hensyn og respekt…

Rex: Det går begge veier, mister. Og dessuten er det å vise stort hensyn å ta ballen og ikke spilleren. Altså sak – ikke person.

Mowgli: Jo, for all del. Men ser du ikke at det kan oppfattes som at du tar de religiøse når du uttaler deg slik du gjør om noe som de definerer seg selv og sin identitet ut fra?

Rex: Nja… nei, i grunnen ikke.

Mowgli: Hæ? Hva?

Rex: En religion er en idé. Et verktøy. En mulighet. Idéen religion kan brukes til å binde sammen mennesker og stabilisere befolkninga i relativt store områder, men idéen kan også brukes på stikk motsatt måte.

Mowgli: Ja, m…

Rex: A-a. Vent litt nå! En hammer er også en idé, et verktøy og en mulighet.

Mowgli: Hvor skal du med dette?

Rex: Når du skal slå i en spiker, er det en fantastisk mulighet du har fått når du kan bruke hammeren som et meget praktisk verktøy fordi en person en gang fikk en lysende god idé som var genial, enkel å forstå og bruke, og derfor å få deg og mange andre med på.

Mowgli: Ja…? Og…?

Rex: Men idéen hammer kan også være en farlig mulighet til å bruke et brutalt verktøy til bestialske handlinger når en person planlegger å drepe en annen.

Akkurat som hammeren i utgangspunktet gir disse mulighetene, til tross for alle positive intensjoner, kan også religioner brukes på samme måte. Derfor har religioner en iboende evne til å få mange med på samme idé om voldelig bruk av verktøy for rent personlige muligheter. Derfor mener jeg religioner er farlige verktøy.

Mowgli: Rasjonelt og logisk, ja. Men det finnes jo…

Rex: …vennligsinna religiøse, akkurat som at flertallet bruker hammeren slik den var ment å brukes i utgangspunktet.

Mowgli: Mange mener nok fremdeles at det du starta med var et kraftig overtramp og at du sier at ”alle som eier en hammer er fascistiske morderer”.

Rex: For helsike, da! Du er ikke hammeren din selv om du eier en; uavhengig av hvor fantastisk, enestående og sjelden den er. Du er deg – ikke en hammer. Du defineres mer, eller bør i alle fall defineres, ut fra hvordan forvalter mulighetene hammeren besitter.

En tømrer er ikke en tømrer fordi hun eier en hammer, men fordi hun forvalter en haug med muligheter en tømrer har og er tenkt å ha.

Mowgli: Så en religiøs person skal finne seg i din omtale av religionen sin og slutte å ta det som et angrep på sin identitet og finne seg i å bli krenka?

Rex: Helt riktig!

Mowgli: Men hvordan hadde du selv reagert hvis du ble sett på som en fascist på grunn av ei overbevisning du har?

Rex: Jeg sier jo ikke at religiøse er fascister. Noen er, noen er ikke. Jeg sa at religioner er fascistoide i utgangspunktet. Naturligvis er det slik, ellers hadde det jo vært null poeng i å tro på religioner. Alle religioner er jo tufta på samme idé om at akkurat denne religionen ”har forstått alt” og har rett i ett og alt, gir endelige og evig gyldige svar på alle tenkelige situasjoner og at alle andre tar feil. Noen sier også at man må gå ut i verden og få alle med på idéen. Fascistoid holdning altså i bunn. Derfor mener jeg de er råtne på rot.

Mowgli: OK… så… religioner er fascistiske i utgangspunktet, religiøse må finne seg i at religionen deres kritiseres og alle må finne seg i å bli krenka.

Rex: 100% korrekt!

Selvsagt i tillegg til at det er ikke de som eier hammer og bruker den riktig som kritiseres. Det er de som bruker hammeren til noe som er skadelig for andre, bare for å forsvare egeninteresser. Den enkelte religiøse må faktisk også akseptere at selv om akkurat den ikke har brukt eller kommer til å bruke religionen på en måte som er til skade for andre, så har religionen en iboende mulighet til å gjøre dette. Enten de vil eller ei. Og akkurat som straffeloven ikke er vanskelig å forholde seg til for lovlydige og ikke er lagd for dem, men de som ikke klarer å holde seg innenfor gjeldende frihetsreguleringer, er ikke religiøse som utviser normal folkeskikk og ikke tramper på andres frihet de som kritiseres. De er ikke problemet.

Religionen i seg selv er problemet, fordi den gir grobunn og mulighet for å utøve fascisme i praksis.

Mowgli: OK. Jeg er med, og jeg er for så vidt enig.

Rex: Selvsagt er du. Noe annet ville vært hårreisende og fullstendig irrasjonelt.