Jeg hørte deg

Jeg hørte hva du sa

Da du ikke trodde

At mikrofonene mine var på

Men jeg fikk det på bånd

Som nettopp spilte av seg selv

 

Ord som

Hver for seg

Er grå og pregløse

Sammen

Til riktig tid

På riktig sted

I ei glipe av stillhet

Mellom dønninger av lyd –

 

Der –

 

Takk

Takk for en bukett

Av gull