Ser du skogen rundt deg?

Ein skog av gull

Full av liv

Av trær du har valgt

Trær som vokse

Som trives

Som strekke seg –

Som klare å strekka seg –

Mot himmelens uendelige tak

Trær bunde samen av røtter

Under stier du har tråkka

På din vei gjennom livet

Vandrende langs stier omkransa

Av all prakten og skjønnheten

Te blomster som stråle i full fargeprakt

Ser du det –

Ser du ka myldrende skog

Du omgir deg med?

Ser du at dette –

Alt dette –

Gror rundt og i ditt liv?

Ser du at du gir –

At du e

Næringå

Næringå de trenge

Næringå de ønske?

Eller ser du

Ein mørk, døende skog

Du må søka og streva

For å finna veien ut av?

Ser du ikkje livet?

Se livet rundt deg

Se livet!

Livet ditt!