Vatn mellom sprekkane i berget

Nattefrost

 

Eg såg deg der

I lia

 

Frostsprenging

Steinsprang; ras

 

Du var ikkje –

 

Ikkje åleine

 

Men det var eg

Det vart eg

Under ei røys av stein