Alle fag er i utgangspunktet praktiske fordi livet leves (praktisk) «i praksis». De fleste fag er i tillegg muntlige, fordi mennesker er sosiale skapninger som trenger en større sosial kontekst for å uttrykke og forstå ulike budskap. Dette gjelder fagene KRLE og samfunnsfag.

Tre fag er i tillegg skriftlige, kanskje mest av alt av tradisjonelle og ofte også praktiske hensyn: Basisfagene og språkfagene matematikk, norsk og engelsk.

Altfor mye vurdering gjøres skriftlig fordi det er det mest praktiske for læreren og det mest økonomiske og effektive for systemet. For elevene, derimot, er ofte muntlig og praktisk vurdering (gjerne i kombinasjon) det beste alternativet for å få fram det beste i dem. Altså hele skolens mandat og hensikt.

Skriftlig eksamen er et relikvie, en dinosaur av ei overlevering fra fordums tid. En bokstavelig talt middelaldersk vurderingsmåte som i liten grad har vært utsatt for endring og «revolusjon» slik skolesystemet for øvrig har og fortsatt stadig blir.

Jeg kan med full sikkerhet si at jeg, i løpet av tida en skriftlig eksamen i ett enkelt fag varer, kunne vurdert én elev i alle de såkalt muntlige fagene. Grundig, i det vide og brede. Jeg skulle faktisk klart å vurdere et stort antall elever så bredt og grundig i løpet av fem timer, og jeg føler meg overbevist om at resultatene hadde vært overveldende. Uten at de har skrevet ett eneste ord. Det hadde jeg bedt om å gjøre på maksimalt et par timer dagen etterpå. Eller som hjemmearbeid til påfølgende dag. På den måten har de noen klare referanser til hva oppgaven dreier seg om, hva hensikten er, de har eierskap til både oppgaven og meninger / svar, de er motiverte fordi de har blitt lytta på (til?) og tatt på alvor og motiverte fordi de nå vet at de får et godt resultat. Og fremdeles har ikke den utdaterte skriftlige eksamensformen blitt benytta.

Det er mulig!

Det kalles vurdering for læring.

Jeg ønsker mer vurdering for læring og mindre skriftlig eksamen.

Jeg ønsker fokus på å få henta ut det elevene kan og mindre fokus på å lykkes på eksamen.

Jeg ønsker mer reell pedagogikk enn opplæring / vurdering.