Hvordan kunne du?

Stilltiende se

Blindt akspetere

Uforståelig umenneskelig

 

Hvorfor tenkte du ikke?

Så svak og karakterløs

Blotta for integritet

Kald og følelsesløs

 

Hva om det var deg?

Uten håp

Ensom og ekskludert

Fornedra og fortap