Sanselig jeg sier deg: Bli en nyansert, åpen og kritisk bruker

Passivitet er noe som brer om seg stadig mer i befolkninga, enten det er sanselig, åndelig, intellektuelt eller relasjonelt. Dette gjør oss ukritiske og på sikt dogmatiske, fordi vi blir ute av stand til å være åpne for andres perspektiv enn vårt eget, fordi vi lettere for å avvise andres tanker grunnet manglende kunnskap og […]

Sanselig jeg sier deg: Bli en nyansert, åpen og kritisk bruker Read More »