Mer muntlig, mer praktisk. Mindre skriftlig, mindre eksamen.

Med all ydmykhet å melde: Muntlige og praktiske vurderingsformer bør brukes som hovedformer for vurdering, og eksamensformen bør revolusjoneres temmelig kraftig ellers bør vi avvikle hele ordninga slik vi kjenner den i dag!

Mer muntlig, mer praktisk. Mindre skriftlig, mindre eksamen. Read More »