Mine grunnleggende prinsipp del 2: Forståelse – veien ut av relasjonslabyrintens blindveier

“Jeg vil at du forstår meg; hvordan jeg tenker og hvorfor. Eller – at du i det minste gir det et ærlig forsøk og prøver å forstå meg.” Å bli forstått er et dypt menneskelig ønske, og kanskje den sterkeste drivkraften bak vår ekstreme trang og vårt enorme behov for kommunikasjon. Når vi blir forstått – […]

Mine grunnleggende prinsipp del 2: Forståelse – veien ut av relasjonslabyrintens blindveier Read More »

Læring og orienteringsløp. Læring som en konstant, personlig prosess

Læring er en personlig prosess som alltid er underveis. Kunnskapsformidling er en kunst som er i stadig utvikling, og kunnskapsformidlere kan derfor aldri bli gode nok og kan derfor aldri komme i mål. Det betyr at både elever og lærere konstant er i læringsmodus. Derfor må man være nysgjerrig og stadig søke etter de beste

Læring og orienteringsløp. Læring som en konstant, personlig prosess Read More »

Handlekurv