Læring og orienteringsløp. Læring som en konstant, personlig prosess

Læring er en personlig prosess som alltid er underveis. Kunnskapsformidling er en kunst som er i stadig utvikling, og kunnskapsformidlere kan derfor aldri bli gode nok og kan derfor aldri komme i mål. Det betyr at både elever og lærere konstant er i læringsmodus. Derfor må man være nysgjerrig og stadig søke etter de beste […]

Læring og orienteringsløp. Læring som en konstant, personlig prosess Read More »