Inspirasjon – menneskets sterkeste kraft

Inspirasjon er lettere å finne enn man skulle tro. Om man har en dårlig og uinspirert dag, er stort sett åpne øyne det man trenger. Med ujevne mellomrom opplever i alle fall jeg at inspirasjonen mangler og at tvilen trenger seg på. Full krisemaksimering, man ser bare mørke rom selv om lyset står på, lutrygga […]

Inspirasjon – menneskets sterkeste kraft Read More »