Hvem er jeg?

«Husk at det er ikke deg det dreier seg om.» Opplev mobbing, og du opplever at det og den du er ikke aksepteres av de andre. Du er ikke god nok for dem. Da fortrenger du deg selv. Du setter til side den genuine deg, og begynner å lete etter det du tror andre vil […]

Hvem er jeg? Read More »