Tradisjoner, indoktrinering og manglende forståelse

At det er så mange som ikke tror på evolusjonen rundt omkring i verden beror, slik jeg ser det, på to ting: At de er så indoktrinert og blindet av religion og tradisjoner at de ikke tror det kan være tilfelle At de ikke forstår vitenskaplig tankegang og dermed kaster seg på religioners forklaringer fordi […]

Tradisjoner, indoktrinering og manglende forståelse Read More »