#trygghet: Menneskets største ønske og høyeste mål

Abraham Maslow la i 1943 fram sin kjente teori om behovspyramiden som forklaringsmodell for atferd og motivasjon. Et menneske som mangler noe på ett av nivåene, står fast der og er derfor ute av stand til å utvikle seg. Læring er naturligvis også en måte å utvikle seg på, og Maslows teori om behovspyramiden er […]

#trygghet: Menneskets største ønske og høyeste mål Read More »