Nordmenn uten ski er mer enn mislykka dansker

Jens Kihl – i ditt innlegg «En nikkersadelsmanns vedkjenningar», synes jeg du kommer med en påstander og uttalelser som faller på sin egen urimelighet. Tittelen på dette stykket viser til én av disse uttalelsene, nemlig den om at «utan ski er nordmenn berre ei samling mislukka danskar». I det hele tatt synes jeg din måte […]

Nordmenn uten ski er mer enn mislykka dansker Read More »