Under radaren

Under radaren er himmelen aldri blå. Her nede, der ingen følger med, kastes det stein på seg selv. Steinras heller enn steiner. Her nede har man lært seg at det er bare en selv som tegner bildet av seg selv, men at ingen godtar ens eget bilde. Med mindre bildet passer inn med de glansbildene […]

Under radaren Read More »

Læring og orienteringsløp. Læring som en konstant, personlig prosess

Læring er en personlig prosess som alltid er underveis. Kunnskapsformidling er en kunst som er i stadig utvikling, og kunnskapsformidlere kan derfor aldri bli gode nok og kan derfor aldri komme i mål. Det betyr at både elever og lærere konstant er i læringsmodus. Derfor må man være nysgjerrig og stadig søke etter de beste

Læring og orienteringsløp. Læring som en konstant, personlig prosess Read More »