Vern

Må alt som ønsker å foregå Utenfor lyset Være noe harmfullt og skadelig?   Må de som ønsker Å leve utenfor lysets felt Ha noe å skjule? Eller kan de bare ha et Genuint ønske om å få Gjøre det de liker best I fred og uten innblanding?  

Vern Read More »