Q&A

Største drøm: Å dra. Og å komponere en symfoni. Hvor vil du dra? Til en eller annen utpost. Hva hadde du tatt med deg? Musikkinstrument og opptaksutstyr. Hva er din fremste styrke? At jeg er ærlig og tør å gi uttrykk for mine følelser, tanker og meninger. Hva er din største svakhet? Meg selv. Hva […]

Q&A Read More »