Læring og orienteringsløp. Læring som en konstant, personlig prosess

Læring er en personlig prosess som alltid er underveis. Kunnskapsformidling er en kunst som er i stadig utvikling, og kunnskapsformidlere kan derfor aldri bli gode nok og kan derfor aldri komme i mål. Det betyr at både elever og lærere konstant er i læringsmodus. Derfor må man være nysgjerrig og stadig søke etter de beste […]

Læring og orienteringsløp. Læring som en konstant, personlig prosess Read More »

Vesten: Like unisont som før eller på tide med en korreksjon av begrepet?

I den senere tid har hendelser og informasjon ledet meg inn på et spor som har fått meg til å reflektere rundt en del spørsmål. Ett av disse spørsmålene går på begrepet Vesten. Etter å ha tenkt på dette og blitt inspirert til å skrive nedenforstående tekst om emnet, fikk jeg med meg at Statistisk

Vesten: Like unisont som før eller på tide med en korreksjon av begrepet? Read More »

Handlekurv