Å dømme en person

«Hun er jo kjendis – hun jo være dritkul!» «Han er jo lege – han må være en oppegående og fin fyr.» «Det er jo en verdensberømet pianist – må jo bare være et fantastisk menneske!» «Hun er god for 70 millioner kroner – hun må jo være intelligent og full av gode råd.» Vi gjør det

Å dømme en person Read More »

Annerledes-tenker? Kult!

At verden har utviklet seg mer og mer, raskere og raskere, er det liten om noen tvil om. Utvikling vil i bunn og grunn si en omfattende og varig endring i holdninger og tanker. Eksempler på utvikling er hjulet, det heliosentriske verdensbildet, revolusjoner og en stadig større aksept for minoriteter. Alle nevnte former for utvikling

Annerledes-tenker? Kult! Read More »

Om tro, valg og mot

sakramen’t n3 (fra lat., av sacrare ‘hellige, innvie’) hellig, rituell handling, nådemiddel som etter den kristne lære er innstiftet av Kristus, f eks dåp og nattverd Et slikt sakrament er konfirmasjonen – en tradisjon og skikk fra katolsk kristendom, og som ble adoptert av protestantisk kristendom. Konfirmasjon er en rituell handling der man bekrefter sin tro som man

Om tro, valg og mot Read More »

Vesten: Like unisont som før eller på tide med en korreksjon av begrepet?

I den senere tid har hendelser og informasjon ledet meg inn på et spor som har fått meg til å reflektere rundt en del spørsmål. Ett av disse spørsmålene går på begrepet Vesten. Etter å ha tenkt på dette og blitt inspirert til å skrive nedenforstående tekst om emnet, fikk jeg med meg at Statistisk

Vesten: Like unisont som før eller på tide med en korreksjon av begrepet? Read More »