«Oss og dem»: Om gauk og siddis, trost og stær

Gjennom 6-7 år som innbygger i Sandnes har jeg spurt såkalt «vassekte gauker» om de kan fortelle meg hva Sandnes-identiteten er. Foreløpig har ingen makta å gjøre dette. Det er lett å peke på grunnen: Det finnes ikke noen egen Sandnes-identitet.

«Oss og dem»: Om gauk og siddis, trost og stær Read More »