Slutt å syte om fortida, gæmliser!

«Alt var så mye bedre før i tida». Ei grov feilslutning, vil jeg påstå. Like mye som det er ei feilslutning å si at alt er bedre nå. Ting var verken bedre eller verre før, og ting er verken bedre eller verre i dag. Sannheten heller nok mer mot at det er annerledes i dag. […]

Slutt å syte om fortida, gæmliser! Read More »