Ønskeliste fra og med denne dag

1. Mennesker som mener at min tid og mine følelser er like mye verdt og like viktige og riktige som sine egne   2. Mennesker som har visjoner, er åpne for endringer og er konstruktive i prosessen med å foreslå, utarbeide og bearbeide endringsforslag   3. Mennesker som har evnen til å være enige om […]

Ønskeliste fra og med denne dag Read More »