1. Vern om den ene naturen du har

2. Ta ansvar for egne handlinger og valg

3. Vis respekt for alt levende

4. Lytt til de signaler kroppen gir deg

5. Lytt til gode og velmenende råd fra mennesker som bryr seg om deg

6. Vær fornøyd med det du har og den du er

7. Vern om de relasjonene og menneskene du har i livet ditt

8. Søk og tal sannheten – søk heller å forstå enn å fordømme dine medmennesker 

9. Respektér andres eiendeler

10. Respektér andres rett til frihet og privatliv

 

Utdypninger

#1

Vi har bare én natur, og deler dermed et felles ansvar for å forvalte den til det beste også for dem som kommer etter oss. Naturens bærekraft er avgjørende viktig å ivareta. Vi må derfor beskatte naturen akkurat så mye som den klarer å reprodusere.

#2

Derfor er det avgjørende at hver enkelt tar ansvar for sine handlinger og er bevisst konsekvensene av dem. Skal man bare kreve sin frihet, går det ut over ens medmennesker og kommende generasjoner. Ved å ta ansvar ivaretar man egne, andres og framtidige behov.

#3

Planter og dyr har like mye rett til å leve som det mennesker har. Ethvert liv har råderett over seg selv, og kun seg selv. For at liv skal kunne opprettholdes, må nødvendigvis liv tas for å skaffe mat. Da er alt i liv i balanse og i tråd med naturens bærekraft. Ingen lever over måte og over evne, og alle har nok ressurser til at man kan ha en bærekraftig reproduksjon.

#4

Alt i naturen hviler. Mennesket er like mye en del av naturen som alt annet liv, og er derfor like avhengig av hvile som alle andre livsformer. Hvile er mer enn stillstand, stillesitting og søvn. Hvile er avkobling fra plikter og forventninger – hvile er den tida man fritt forvalter til eget forgodtbefinnende. Altså er hvile all form for rekreasjon der den enkelte har full råderett over innholdet.

#5

Mennesker som er glad i deg gir deg gode og genuint velmenende råd. Lytt til og ta på alvor det de sier. De har et annet perspektiv enn det du har og du har derfor mye å lære av dem. Å lytte til og ta på alvor er å være ydmyk for at andres løsninger kan være minst like gode som ens egne løsninger.

#6

Du har fått den kroppen, de organene og den hjernen du har. Bruk det naturen har gitt deg til å realisere de muligheter du har forutsetning for å klare. Du er ditt eget mål, så vit hvem du er og bli deg selv i stedet for å tro at du blir lykkelig av å forsøke å være eller bli (som) noen andre. Du er den eneste som har perfekte forutsetninger for å bli akkurat deg!

#7

Ta vare på de menneskene du har i livet ditt. Vis at du verdsetter dem og vær takknemlig for at de ønsker å ha deg som en del av sitt liv, framfor å skape brudd i andres relasjoner for egen vinnings skyld. De du allerede har i livet ditt setter pris på deg for den du er. Ingen aksept er større, ingen bekreftelse bedre og ingen forståelse sterkere enn den man får fra de mennesker som allerede setter pris på en. Gi dine nærmeste medmennesker den samme æren ved å vise at aksepten, bekreftelsen og forståelsen er gjensidig.

#8

Den som snakker sant har intet å skjule. Tal vel om dine medmennesker, og de taler vel om deg. Vær ærlig, og du får ærlighet i retur. Døm kun nå du har grunnlag for å dømme og når du selv er uten skyld i det du tenker å dømme andre for. Snakk om det du vet at stemmer, om det som angår saka og det som angår deg framfor å fare med usikre opplysninger og halvsannheter eller usannheter.

#9

I stedet for å samle, bør du dele. Dele med dine medmennesker, for det er kun ved å dele at man blir delt med. Det er kun ved å inkludere man blir inkludert. Respektér derfor andres eiendeler. Del av ditt eget framfor å ta av andres. Man skal selv få avgjøre om man vil dele av det man har.

#10

På samme måte som du skal verne om de relasjoner du har, har også alle andre den samme retten og plikten til å verne om og forvalte sine relasjoner. Respektér andres relasjoner; slektskap, vennskap, samboerskap, ekteskap etc. Respektér derfor deres rett til et privatliv og deres rett til å forvalte dette slik de i fellesskap synes er best. Respektér også at alle andre har samme ukrenkelige rett til frihet i eget liv som det du har.