Tilgi dem, for de vet ikke hva empati er

De tror de vet, men de lever i villfarelse

De forveksler forståelse med empati

Og empati med sympati

 

Tilgi dem, for de tør ikke å kjenne på andres lidelse

De tør knapt å kjenne på sin egen

De flykter fra den

Og tror den forsvinner om de bare rømmer fra den

 

Tilgi dem, for de mestrer ikke eget liv, men prøver å hjelpe andre

De hjelper ut fra seg selv og sine forutsetninger

De tror at andre trenger den hjelp de selv behøver

Og gjør dermed andres lidelse enda større

 

Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør