Være oppmerksom – ikke bare være der.

Høre etter – ikke bare være oppmerksom.

Lytte – ikke bare høre etter.

 

Observér – ikke bare plukk opp.

Se – ikke bare observere.

Studere – ikke bare se.

 

Kjenne etter – ikke bare legge merke til.

Føle – ikke bare kjenne etter.

Bry seg – ikke bare føle.

 

Tilstedeværelse. Relasjonelt lim.

Tilstedeværelse. Sosialt engasjement.

Tilstedeværelse. Nestekjærlighet.

 

Medmennesket. Tilstede.