Jeg slites stadig

Mellom frihet og forventning

Mellom komfort og krav

Min frihet og min komfort

Og dine forventninger og dine krav

 

Du har ikke forventninger og krav

Til meg

Sier du

Og jeg

Tror deg

 

Hvorfor, da, er min frihet…?

Hvor, da, er min komfort?

 

Hvorfor kommer da de bånd

jeg føler meg bundet av

om ikke fra deg?

Er båndene mine egne?

 

Kun jeg kan frigjøre meg

Fra mine egne lenker