Triumfen = Vekk!

Triumfen er dagen

Man med glede kan utbryte

«Ferdig!»

Når man proklamerer at man slutter;

At neste destinasjon er

Vekk.

For å finne veien hjem –

Veien ut –

Må man først søke inn

Til sannheten

Dypt i seg selv

For løsningene sine

Bærer en alltid selv.

Skrell bort lag på lag

Av villfarelsen

Du har blitt leda inn i;

Tanken om at

Du nettopp ledes

Til en ønska versjon

Av deg

Bestemt utenfra

Utenfor deg, utenfor den som

Faktisk

Eier livet

Den eneste eier av eget liv