Utenfra

Kommer utenfra

Fra alle kanter

Men ikke nedenfra

Om så bare var tilfelle

 

Nei, det –

Trykker. Presser. Skviser.

 

Åndenød.

 

Presset forsterkes

Veggene svekkes

Krummes

Innover. Inn over

Meg –

Pakker meg inn

 

Selv lyset må vike

Lyset er dødt

Fordi støyen, larmen

Presser seg inn

Fortrenger lyset

 

Ser ikke klart

Tenker ikke klart

Klarheten – roen

Fortrenges

 

Forstyrrelser

Forvirring

Forvrenging

 

Forsvinn!