I valget mellom introversjon og aversjon

Ble begge valgt for meg

 

Balanserende på en sytråd mellom to kontraster

Forsøker jeg å føre livets krengende skip

Der fasadene kjemper mot hverandre og

Mot virkeligheten

 

Kraftløs og med slagside

Overlastet og med hull i skroget

Tvinges ferden videre

Uten livbåter og samband

 

Like ubetydelig og meningsløs som navlelo

Like ensom og fortapt som ei planetløs stjerne