Hva er dette

Som herjer med meg

i så brutalt brå vendinger

Som stadig spiller meg puss –

emosjonelle puss

Som ikke verken kan eller vil la seg kontrollere?

 

For jeg vil

Virkelig ikke

Være slik

Bli slik

Jeg vet at det

Ikke er bra

At andre blir usikre –

kanskje også redde

At andre holder avstand

eller ikke holder ut

 

Så blir jeg usikker

På meg selv, alt og alle

Så blir jeg redd

jeg holder avstand

Jeg holder ikke ut

 

Hva er dette

Som herjer med meg

Som gjør meg så redd

Som gjør meg så trist

Som gjør meg så ensom?