Det vakreste av alt som kan flyte gjennom øret

Den vakreste tone og søteste melodi som høres kan

Finnes hos alle

Hver enkelt, hver kultur

Felles for oss alle, så likt tross forskjellene

En lyd

Klangen og gjenklangen

Av et genuint

Takk