Eg vett ikkje ka det e

Om det e…

Det føles som det e

Ein forskjell


For eg våkna

Med øynene åpne

Eg våkna te — eller av? —

Ein følelse


For brått fekk eg —

For ein gangs skyld

Te smil og støtte —

Ver sånn som eg e


Mens eg kjente

På usikkerheten som

Spurte meg om

Det e sånn eg ønske å ver


Eg vett ikkje om det e

Ein forskjell

Det føles som det e

Ein forskjell mellom de to:


Om den eg e

Om den eg ønske å ver

E det samme

E den samme