Det er alle veggene

Alle veggene

De som holder verden ute

Fra det du kaller ditt hjem

Alle veggene som

Deler og avgrenser

Som ekskluderer

Avskjærer og isolerer

Alle veggene som

Hindrer innsikt

Både gjennom vinduet

Inn til andre og

Inn til seg selv

 

Alle veggene

Våre personlige, ytre Berlin-murer

Kalde fasader for å beskytte oss selv

Vårt tomme, indre selv som vi ikke tør å vise

 

Alle veggene

Innover i oss selv

For å beskytte oss selv mot å kjenne

Mot å oppleve

Mot å se

Oss selv

Beskyttelse mot tomhetens smerte

Beskyttelse mot den smertefulle sannheten

Vissheten

Om at vi ikke aner

Hvem og hva og hvordan vi faktisk er

 

Alle veggene

Slå dem ned

Flytt dem

Lenger ut

Lenger vekk

Gi deg selv rom

Handlingsrom

Pusterom

Frihet

Til å finne

Til å bli

Til å være

Deg selv

Det du er

Den du er

 

Alle veggene

Ytterveggene

Erstatt dem med vinduer

 

Alle veggene

Innerveggene

Erstatt dem med lave terskler

Om du absolutt må ha indre grenser

 

Alle veggene

Isolasjonens

Ensomhetens

Mistenksomhetens

Fremmedgjøringas

Beste venn

 

Alle veggene

Alt fraværet

Den manglende tilstedeværelsen

Den manglende nærheten

 

Alle veggene

Få dem bort

Vær meg nær

Vær deg selv nær