Må alt som ønsker å foregå

Utenfor lyset

Være noe harmfullt og skadelig?

 

Må de som ønsker

Å leve utenfor lysets felt

Ha noe å skjule?

Eller kan de bare ha et

Genuint ønske om å få

Gjøre det de liker best

I fred og uten innblanding?

 

Hvis så, er tida for privatlivets fred

Herved over

Uten at noen tok til motmæle

Uten at noen kjempa for og stod opp for

Det nære; det tilstedeværende

Som omsorg

Som en klem

Som intimitet

Som en fortrolig samtale

Som en hemmelig forelskelse

Som et kjærlighetsbrev (for dem som enda vet hva dét er)

 

Hvorfor gir du så lett fra deg

Privatlivet ditt?

Hvorfor er tilgjengelighet på

Usosiale medier

Viktigere for deg

Enn ditt eget privatliv

Enn vernet om dets verd og dets fred?

 

Hvor …?

Hvorfor – gikk det så galt?

 

Tilgi dem, for de

Vet ikke hva de gjør