Folk tror på de rareste ting og det de tror på får dem til å gjøre enda rarere ting. I tillegg har vi tradisjoner som bare gjør det hele enda mer komplisert.

Det er stadig færre av oss som faktisk tror at verdens frelser ble født i en stall 25. desember år null. Både dato og årstall kan man stille seriøse og objektive spørsmål ved. Hvorvidt denne herr Kristus var verdens frelser, kan det også sås heftig tvil om.

Likevel velger altså mange å tro på dette.

Nissen, derimot, er en koselig fyr som Coca-Cola utstyrte med røde klær med hvite kanter og stort, hvitt skjegg, for så å gjøre ham til allemannseie. De færreste av oss ville blitt tatt på alvor om vi for alvor skulle mene at vi tror på nissen – uavhengig av nissens lange og rikholdige historie, som du blant annet kan lese litt om her.

Jeg vil våge påstanden at det er nissen vi burde forholdt oss til – ikke bare i juletider, men gjennom hele året. Vi vet vel alle hva nissen sier til små barn (i alle fall gjorde vi det da jeg var liten):

Har du vært snill i år?

Hvorfor skal man få gaver når man ikke har vært snill det foregående året?

Hvorfor skal noen som helst være automatisk kvalifisert til å få gaver?

Burde også voksne bli stilt spørsmålet om de har vært snille foregående år?

Jeg mener at folk som oppfører seg bra skal få gave, og det er den som gir gaven som avgjør hvorvidt vedkommende synes at den som eventuelt skal få gaven har gjort seg fortjent til å få den. Bortsett fra barn, som ikke vet bedre da deres oppførsel i sterk grad preges av de voksne i livet deres (især mor og far), mener jeg at ingen er automatisk kvalifisert til å få gave. Ei heller familie og slekt.

I likhet med respekt, er det også slik med gaver at man må gjøre seg fortjent til dem. Dette slår tilbake på en selv også: Dersom en ønsker å få gave, bør man oppføre seg slik en mener andre bør gjøre for å fortjene gaver fra en selv. Dette forplikter en langt mer til å stille opp for andre, til å vise andre den respekt de fortjener og til å være genuint ærlig og snill med andre.

Vi burde høre mer på nissen, som tross alt har et meget konsistent budskap – nemlig at du må oppføre deg fint, for da vil du få noe fint fra noen andre. Mer enn hva JK kan rapportere, da han var langt vanskeligere å finne den røde tråden hos.

Og ja – en gave trenger ikke å være noe en absolutt må kjøpe. De beste gavene er ofte de ektefølte – de en ikke kan sette en pris i kroner og øre på, men som en likevel setter umåtelig stor pris på.